SEO analýza je základem úspěšného webu

Nabízíme SEO analýzy, které slouží k relevantnějšímu zobrazení stránek při vyhledávání. Čím vyšší je kvalita SEO stránek, tím je větší šance, že se stránky při vyhledávání zobrazí na prvních místech. Pokud mají stránky kvalitní obsah i kód, zvyšuje to šanci na konverzi uživatele.

Konverzí se chápe cíl, za kterým web provozujeme (chceme například, aby si uživatel od nás objednal výrobek či vyplnil formulář). Kvalitní SEO je také důležité pro placenou online reklamu. Například Google Ads při aukcích klíčových slov kromě ceny studují i relevanci a obsah stránek. SEO analýza zkoumá jak technickou část, tak obsahovou část webu, jejím výsledkem jsou doporučení, které by měly vést k vyšší úspěšnosti webu.

UX analýza

UX analýza se zabývá tím, jak je stránka vnímaná uživateli. Zkoumá se design stránek, tedy celý vizuál. Jeho přehlednost a funkčnost. Výsledkem analýzy jsou doporučení, která usnadňují cestu uživatele po webu a jeho následnou konverzi. UX analýza je často doprovázena uživatelským testováním, které může objasnit, proč web není tak úspěšný, jak by mohl být.

Pro uživatelské testování využíváme hlavně dvou testů a to pěti vteřinový test a úkolový test. Pěti vteřinový test slouží k zjištění, jak působí web na uživatele, zejména pokud trpí stránky vysokou mírou okamžitého opuštění, je vhodné využít tento test. Úkolový test nám pomáhá odkrýt, kde se uživatelé ztrácí či jaké další informace na webu hledají.

Manuál pro vývojáře

Další službou, kterou nabízíme, je vytvoření manuálu pro vývojáře. Po SEO analýze webu se sepisují obecná pravidla, která slouží k budoucímu zachování dobrého SEO skóre. Manuál tyto pravidla shrnuje na jednom místě a poskytuje rychlou radu ne řešení většiny strukturovaných technických problémů.

Analýza klíčových slov

Pokud využíváte placenou online reklamu, je určitě vhodné provést analýzu klíčových slov. Analýza klíčových slov studuje klíčová slova, která jsou používána v daném produktovém odvětví. Uživatelské chování se stále mění a proto i stoupá či klesá cena jednotlivých klíčových slov. Tato analýza také zkoumá, jak uživatelé skutečně hledají a odkrývá slova či skupiny výrazů, které uživatelé sice používají, ale málokterá firma na tato slova přihazuje. Analýza klíčových slov tedy vyhledává slova, která jsou velmi hledaná, ale zároveň levná na proklik, zvyšuje se tím jak traffic na webu, tak samotná effektivnost placené reklamy.