Event Gallery: změna jazyku a emailu po upgradu

Moje oblíbená galerie Event Gallery má pro mě bohužel jeden nešvar. S každým updatem musím znovu nahrávat soubor s překladem a email, který se posílá zákazníkům po objednávce fotek, protože tato galerie umí nejen srovnat fotky do koláže bez ohledu na jejich rozměr a orientaci, ale má také funkcionalitu košíku.

Co je tedy potřeba zazálohovat před každým udpatem?

Pokud jste si přeložili soubor en-GB.com_eventgallery.ini a vložili ho pod názvem cs-CZ.com_eventgallery.ini (případně jeho jinou jazykovou variantu) do složky language/cs-CZ/, mohlo stejně po upgradu dojít k tomu, že má te na webu zpátky angličtinu. Tomu můžete předejít tak, že vložíte soubor do složky language/overrrides, což je složka určená pro jazykové přepisy. Úplně stejně můžete vytvořit přepis přes administraci pomocí Rozšíření - Správce jazyků - Overrides (Přepisy), ale tam to musíte vytvářet jeden po druhém.

Email, který se posílá zákazníkům po objednávce fotek najdete ve složce components/com_eventgallery/views/mail/tmpl v souboru new_order_body.tpl. Výchozí je v angličtině a má v sobě německou adresu, což asi není úplně žádoucí. Bohužel u toho emailu je potřeba váš soubor mít zazálohovaný a po provedení aktualizace galerie jej sem znovu nahrát.

0 z 5 - 0 hlasů
Děkujeme za hodnocení. Pokud se vám článek líbil, budeme rádi, když jej budete sdílet dál!

Vytisknout   E-mail